Templates by BIGtheme NET

Krovy

 • Krovy a strešné konštrukcie

  Krov je klasický a rokmi overený spôsob riešenia strechy. Je to drevená nosná konštrukcia, schopná uniesť strešnú krytinu. Zaťaženie, sa musí preniesť prostredníctvom jednotlivých prvkov krovu do hlavnej nosnej konštrukcie budovy a odtiaľ do základovej pôdy. Zaťažením je vlastná hmotnosť, ale napríklad aj sila vetra či napadaný sneh.

  Tvar krovu je ovplyvnený tvarom strechy. Je potrebný vypracovaný projekt s ohľadom na budúce využitie podkrovného priestoru. Tvary a rozmery ovplyvňujú technické požiadavky, regionálne a architektonické hľadiská. V prípade, že je množstvo zrážok (najmä snehu) väčšie, mal by byť väčší aj strešný sklon. Záťaž na strešnú krytinu sa tak zníži. Naša firma zhotovuje krovy na rôzne typy stavieb, rôznych veľkostí buď podľa projektovej dokumentácie alebo požiadavky zákazníka.

  Drevo pre krovy. Pre spoľahlivý návrh, realizáciu a funkčnosť drevených stavebných konštrukcií sa musí použiť drevo ihličnatých alebo listnatých drevín s vhodnými fyzikálnymi a mechanickými vlastnosťami a s patričným stupňom prirodzenej trvanlivosti.

  Najčastejšie sa používajú ihličnaté dreviny – smrek, jedľa, borovica – a z listnatých dub a agát. Na spojovacie súčasti (napr. kolíky) sa využíva najmä dub resp. buk, no vhodný je aj agát.
  Na spoľahlivú realizáciu by sa malo používať drevo pevnostne triedené, v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá by mala obsahovať statický posudok a realizačnú časť, vypracovanú odborne spôsobilými projektantmi, v ktorej nesmie chýbať predpísaná pevnostná trieda použitého reziva, ako aj jeho vlhkosť.

  Pre ekonomickú a rýchlu montáž je dobré všetky prvky krovu vopred pripraviť podľa možností v zakrytom priestore na mieru podľa výrobnej dokumentácie vypracovanej podľa skutočného stavu realizovanej stavby. Toto vieme našim klientom pripraviť a realizovať v dostatočnom predstihu na kľúč, vrátane dopravy na stavenisko.